گریه کن! | بلاگ

گریه کن!

تعرفه تبلیغات در سایت

پنج سال و نیم پیش سونوگرافیست محترم فندق کوچولو از همه چیز گفت و گفت به جز جنسیت...ما هم نپرسیدیم.وقتی برگه را دادند دست همسر خان از مدل خندیدنش فهمیدم پسر است! از آنجا که همسر خان بسی دختر دوست  داشت و از همان اول میگفت دختر است! (شاید به دلیل خواهر نداشتنش)وقتی روی برگه را خودم خواندم که sex:male یکهو دلشوره افتاد به جانم...نه که برایمان مهم باشد و فرقی کند آنهم سر بچه اول!اما من هم دختر دوست تر داشتم. به هزار و یک دلیل.. برای من یکی اش این بود که در نظرم بزرگ کردن یک دختر از لحاظ تربیتی و غیره برای یک مادر راحت تر می امد با توجه به هم جنس بودنش و تجربه نداشتن خودم به خاطر برادر نداشتنم،... نمی دانم چرا اصلا فکرش را هم نمیکردم بچه پسر باشد!! تصمیم داشتیم بعد از سونوگرافی برای اعلام جنسیتش به خانواده هایمان یک جفت کفش یا پاپوش کوچولو بخریم  و آن را نشانشان بدهیم و این کفش های بامزه کوچولو (یا لباس) در نظر من فقط صورتی کمرنگ و دخترانه بود!! رفتیم بازار و ذهن اشفته من هیچ چیز ندید و نخرید! به دنیا امدن و نوزادی و کودکی را گذاشته بودم کنارو رسیده بودم به پسر بچه 12-15 ساله خیس عرقی !که از فوتبال بر میگردد!هیچ حرف مادرش را گوش نمی کند.پای درسش نمی نشیند و مادر دستش به هیچ جا بند نیست وقتی با دوستانش بیرون میرود!!

این بار وقتی توی سونوگرافی هفته هجده گفت جنسیت معجزه کوچک توی دلم دختر است و همسر خان لبخند ژکوند رضایت آمیز و فاتحانه ای!به من تحویل داد ، اوایلش که بی خیال بودم و هنوز مطمئن نبودم..به همه هم میگفتم که تا یک بار دیگر نشنوم مطمئن نمیشوم و نشدم ..دو ماه بعدش،هفته 26 که نوشته توی برگه شد: sex: female  دلشوره های من تمام شد؟نه.این که از اول هر دوبار سلامتش مهم تر بوده و هست که هیچ.اما این بار هم همه سختی های بزرگ کردن و تربیت یک دختر آمده جلوی چشمانم !! و نگرانی از آینده ای که معلوم نیست تا کجایش اصلا من زنده خواهم بود...

خلاصه اینکه ظاهرا که معجزه کوچولو دختر است اما نگرانی ها ودلشوره های مادرانه تمامی ندارد و ربطی هم به جنسیتش ندارد!مخصوصا توی این نه ماه که خبر داشتن از بچه فقط محدود به چند تا مشت و لگد و جابه جایی است!! که کم و زیاد شدنشان هردو دلشوره می اورد.....برای سلامتش دعا کنید...

پ.ن : یادم هست یک بار مداحی وسط حرفهایش گفت قدیمترها وقتی بچه ای به دنیا می امده "حسینی هایش " به جای پسر است یا دختر؟ می پرسیده اند:"سینه زن است یا گریه کن؟"این هم ارتباط پست با عنوان.

 اگر معجزه کوچولو قول بدهد که گریه کن بودنش توی همین محور و محدوده باشد و نشود از آن دختر های لوس "اشک دم مشک" اعتراف می کنم  که از دختر بودنش بسی خرسندیم!!

+نمیدانم چرا نوشتن برایم انقدر سخت شده...باید چند پست "چرت و پرت تر" نوشت پشت سر هم بنویسم بلکه زبانم وا شود!!

...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : دوشنبه 8 خرداد 1396 ساعت: 5:27